Nové odporúčania vydané pre genetickú chorobu srdca


Rešpektujeme vaše súkromie Utorok 8. novembra 2011 (HealthDay News) - Väčšina ľudí s genetickou chorobou srdca nazývanou hypertrofická kardiomyopatia (HCM) podľa prvého vedeckého usmernenia pre diagnostiku a liečbu tohto ochorenia.

Rešpektujeme vaše súkromie

Utorok 8. novembra 2011 (HealthDay News) - Väčšina ľudí s genetickou chorobou srdca nazývanou hypertrofická kardiomyopatia (HCM) podľa prvého vedeckého usmernenia pre diagnostiku a liečbu tohto ochorenia.

Asi 600 000 Američanov má HCM, čo postihuje približne 1 500 ľudí na celom svete. HCM, najbežnejší typ genetického srdcového ochorenia, mení spôsob fungovania srdca a môže spôsobiť nepravidelný srdcový tep, zablokovaný prietok krvi a náhlu srdcovú smrť.

Avšak mnohí ľudia s HCM nemajú žiadne problémy podľa pokynov z Americkej akadémie kardiologickej nadácie a American Heart Association (ACCF / AHA).

"HCM je veľmi nepravdivé ako smrteľné ochorenie, ale diagnóza HCM nie je diagnóza náhlej srdcovej smrti. pomôcť väčšine pacientov zvládnuť stav, hoci zostáva najčastejšou príčinou náhlej smrti u mladých a u konkurenčných športovcov, "povedal spolupredseda výboru pre písanie pokynov Dr. Bernard J. Gersh, profesor medicíny Mayo Clinic College of Medikácia v Rochesteri, Minnesota, uviedla v novinke ACCF / AHA

Štandardná farmakoterapia zahŕňa blokátory beta a kalciových kanálov. U pacientov, ktorí nereagujú na tieto lieky, sú podľa usmernenia účinné postupy založené na chirurgickom a katétri.

Všetci pacienti s diagnózou HCM by mali dôkladne vyhodnotiť svoje riziko náhleho zastavenia srdca vrátane osobného a história rodiny a echokardiogram

Ak je to vhodné, pacientom s HCM by sa malo ponúknuť genetické poradenstvo a genetické testovanie.

Pacienti s HCM by sa nemali zúčastňovať intenzívnych športových súťaží, ale môžu hrať športy s nízkou intenzitou, v mnohých rekreačných športových aktivitách podľa usmernenia

Implantovateľný defibrilátor môže znížiť riziko náhlej smrti u niektorých pacientov s HCM, ktorí sú považovaní za vysoko rizikových na základe markerov, ako je mdloba alebo s rodinným príslušníkom, ktorý utrpel náhle

Smernica je uverejnená v aktuálnom online vydaní časopisu American College of Cardiology a Circulation . Posledná aktualizácia: 11.8.2011

Zanechajte Svoj Komentár